15 september 08:00Kommunhuset, Härryda kommun

Välkommen till Översiktsplan workshop

Härryda kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan och nu behöver vi din hjälp! Vi hade planerat en workshop i våras med den blev inställd så nu försöker vi igen. 

Översiktsplanen ska användas som ett verktyg för att förverkliga kommunens vision och strategier gällande hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Näringslivet spelar en viktig roll i kommunens utveckling och du bjuds därför in som en av två utvalda fokusgrupper för dialog om översiktsplanens utformning.

Med utgångspunkt i tidigare arbeten som gjorts, både på kommunal- och regional nivå, och kommunens vision, samt strategier så går vi nu djupare och pratar om markanvändningen.  Härryda kommun bör jobba för att nyttja mark- och vattenområden på ett effektivt och hållbart sätt ur näringslivets perspektiv.

Kom och dela dina tankar och idéer med kommunen och andra företagare!

Varmt välkomna, 

Emma Bäcklund, Planarkitekt samt Helena Alterby Nordström, Företagslots

Anmälningsinformation

När: Tisdag  15 september 2020
Var:
Kommunhuset, Råda torg 1, Mölnlycke

08:00 Kaffe, smörgås och nätverkande
08:15 Information och workshops
09:30 Sammanfattning
10:00
Avslutning

Workshopen arrangeras av Härryda kommun i samarbete med konsultfirman Tengbom och är kostnadsfritt. För att delta behöver du anmäla dig senast den 8:e september genom att klicka nedan. Begränsat antal platser.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen.

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Den beslutas av kommunfullmäktige.

Gällande översiktsplan från 2012 hittar du på länken nedan.

Läs mer

Arrangör